CITIO

STARTUP, KTORÝ VÁS SPOJÍ S VAŠIMI OBČANMI

Záhada menom SmartCity...

 

SmartCity nám pripomína povestnú Lochneskú príšeru. Všetci o nej hovoria, tvária sa, že o nej všetko vedia, no nikto ju ešte poriadne nevidel...

ÚVOD

O čom naozaj SmartCity je? Pri našej analýze toho, čo mesto naozaj potrebuje, sme sa stretávali s viacerými odborníkmi na mestá, turizmus, platobné kartové systémy, zúčastnili sme sa niekoľkých konferencií, diskutovali s kolegami z iných veľkých IT firiem, so Slovenskou agentúrou cestovného ruchu, CzechTourism, ministerstvami, stretli sme sa s viacerými oddeleniami a zamestnancami niekoľkých veľkých miest, organizáciami pôsobiacimi v mestách, Univerzitou Mateja Bela a hlavne, pýtali sme sa ľudí a podnikateľov čo im chýba a ako by si SmartCity predstavovali.  

Všetky prezentácie na tému SmartCity boli na tému internetu vecí, svetlách, odpadoch, parkovaní, o snímačoch a hardvére, ktoré chceli spoločnosti implementovať do miest. Pri týchto prezentáciách však nikto nespomenul ľudí, ktorí žijú v krajoch. My sme sa na to pozreli inak. Namiesto technológií sme náš dôraz zamerali hlavne na spojenie s občanmi, podnikateľmi, turistami, študentmi a školami.

O PROJEKTE

Vytvorili sme systém, ktorý spojí občanov, podnikateľov, turistov, študentov a školy s mestom. Mesto získa ucelenú platformu, ktorá sa dá spustiť naraz, alebo je možné spúšťať ju postupne ako skladačku s maximálnym dôrazom na digitalizáciu procesov vo vnútri mesta, ale aj medzi občanmi. Občania si nájdu všetky životné situácie, informácie o úrade, majú aktuálne informácie o tom čo robiť vo voľnom čase, vidia všetky projekty, môžu komunikovať s mestom a vyjadrovať svoj názor cez ankety prostredníctvom internetového portálu a mobilnej aplikácií. Občan s trvalým pobytom v meste môže získať aj mestskú kartu, vďaka ktorej pri platbe u obchodníka získa množstvo výhod, zliav, vernostné body, e-vstupenku a podobne. Lístok na športovú udalosť, kultúrne predstavenie alebo akúkoľvek službu v meste si zakúpi cez online trhovisko a uloží sa mu v systéme, takže si nebude musieť tlačiť žiadnu vstupenku, ale ako verifikácia mu postačí jeho karta, kde túto e-vstupenku bude mať nahratú. Systém je kompatibilný a prepojený tiež s dopravným systémom mesta alebo kraja. Turisti všetko nájdu cez špeciálnu visit webovú stránku s plánovačom, mobilnou aplikáciou a budú môcť využiť turistickú platobnú kartu. Podnikatelia budú mať profil svojej prevádzky na subdoméne mestského portálu, získajú rôzne systémy a produkty na zlepšenie svojho podnikania. Študenti v školách od nás získajú systém na vzdelávanie, kontrolu dochádzky a stravovací systém cez študentskej karty, alebo kľúčenky. Študentská karta bude slúžiť aj na platenie v autobuse, v obchodoch a za obed na škole. Rodič dochádzku, stravovanie aj transakcie zo študentskej karty okamžite uvidí v mobilnej aplikácií, či na webe mesta v klientskej zóne (v jednej spoločnej zóne svojej mestskej karty).

PROJEKT CITIO JE POSTAVENÝ NA MODERNOM MODULOVOM RIEŠENÍ, KOMPLETNE MEDZI SEBOU PREPOJENÝ A OTVORENÝ NA PREPOJENIA S INÝMI SYSTÉMAMI V MESTE

ČASTI PROJEKTU

Projekt je postavený na najnovších technológoch a skladá sa z niekoľkých modulových častí. Je možné ho nasadiť komplexne, postupne, alebo niektoré časti napojiť na Vaše existujúce riešenia.

INTERNETOVÝ PORTÁL

Zmeníme váš starý internetový portál na nový inteligentný portál, ktorý bude slúžiť ľuďom a bude tvoriť základnú informačnú kostru celého mesta. Ciel nášho portálu je dostať občana do Životnej situácie, ktorú potrebuje vyriešiť. Občan si na portáli nájde cez unikátny tagovací vyhľadávač, alebo v prehľadnej štruktúrovanej forme všetko od úradníckych dokumentov, cez komunikáciu s úradom, informácie o projektoch, môže poslať svoj názor v anketách, vidí svoje správy,  voľnočasové aktivity v meste až po možnosť online si zarezervovať akúkoľvek službu v meste.

Súčasťou je aj turistický VISIT systém ktorý sa skladá z webového portálu na ktorom si turista nájde podujatia, atrakcie a ubytovanie v meste. Všetko si online zarezervuje, naplánuje a svoj plán si stiahne do mobilnej turistickej aplikácií. Aplikácia si spáruje jeho plánovač, znaviguje ho, povie mu informácie, počasie, ukáže body v okolí a na platenie použie turista svoju turistickú kartu. 

MESTSKÁ 
KARTA

Vytvorili sme unikátny projekt platobnej mestskej, turistickej a žiackej karty, ktorý zvýhodní jej držiteľov a stane sa pre mesto dôležitým marketingovým nástrojom. Karta slúži na platenie, zbieranie zliavvernostných bodov a ďalších benefitov.

Karta môže byť vďaka svojej multifunkčnosti a technológii Token použitá aj ako elektronická vstupenka na akcie alebo vocher na služby, ktoré si občan už dopredu rezervoval a zakúpil cez web. S kartou môže platiť v autobusovej doprave, za parkovné, používať na evidenciu dochádzky a podobne.

 

MOBILNÁ APLIKÁCIA

V roku 2017 bolo až 65% ľudí držiteľmi smartfónov, pričom aplikácie sú ich bežnou súčasťou.

Mestská aplikácia pre občanov má v sebe funkcie, ktoré občan mesta využije v každodennom živote a získavá len notifikácie, ktoré ho zaujímajú a ktoré sa ho priamo týkajú.

Aplikácia pre turistov má v sebe plánovač, ktorý sa synchronizuje s plánovačom na webe, navigáciu, miesta v okolí, podujatia, mapy, počasie a hodnotenia. Návštevník v nej nájde všetko, čo potrebuje v teréne. 

SYSTÉM PRE ŠKOLY

Systém na sledovanie dochádzky zamestnancov školy a žiakov prostredníctvom mestskej a žiackej karty. Žiak si identifikuje príchod do školy, objedná si stravu, zaplatí v bufete, identifikuje si odchod, zaplatí za cestu v autobuse a môže platiť na POS terminály s výhodami. Rodič bude mať pod dohľadom online dochádzku a financie svojho dieťaťa v jednom rozhraní so svojou mestskou kartou.

Rezervačný systém pre prenájom priestorov školy ako sú napríklad telocvične, prednáškové miestnosti, tenisové kurty a podobne. Občan, alebo skupina uvidí online dostupné termíny rezerávicie. Cez náš systém si rezervuje priestor, odsúhlasí obchodné podmienky školy a zaplatí. Údaje o rezervácií a platbe sa prenesú na jeho kartu, ktorou si priestor bude môcť aj otvoriť.

 

E-MESTO

E-mesto sa skladá z digitalizácie vnútorného procesu mesta, elektronických formulárov pre občana a rezervačného online systému pre trhovisko mesta.

Digitalizácia vnútorných procesov mesta, kde už na úrade neputujú dokumenty od občanov, alebo v rámci oddelení listovou formou, ale elektronicky. Je možné schvaľovať dokumenty, pripomienkovať, upravovať, vracať, alebo posúvať ďalej samozrejme s kompletnou digitálnou stopou a všetky procesy analyzovať s optimalizáciou pre ich zrýchlenie.

Všetky podania od občanov je možné prijímať elektronicky. Občana dostaneme do životnej situácie a priamo posunieme na online formulár.

Prostredníctvom rezervačného online systému pre objednanie sa do klientského centra na mestskom úrade, alebo objednanie akýchkoľvek komerčných aj nekomerčných služieb v meste, si občania cez online trhovisko jednoducho zarezervujú a zakúpia službu z pohodlia domova. Už sa nebudú musieť objednávať ku kaderníkovi, do servisu, na masáž, alebo si nebudú musieť kupovať lístky na športovú udalosť, alebo do divadla vyhľadávaním kontaktu cez niekoľko webových stránok, alebo stánim v rade, ale urobia to veľmi rýchlo niekoľkými klikmi cez webový portál, alebo v mobilnej aplikácií mesta.

ŽIADNA LOCHNESKÁ PRÍŠERA, ALE PLNE SMART 

Všetky moduly a systémy v projekte sú otestované v praxy, sú medzi sebou prepojené tak, aby bolo všetko maximálne SMART a sú otvorené aj na prepojenie s inými informačnými systémami. 

O MESTO SA PLNE POSTARÁME

Našim klientom poskytujeme kompletnú starostlivosť vrátane konzultácií, implementácie a prevádzkovania riešenia, rovnako ako aj vhodnú podporu. Naši odborníci vám pomôžu pri analyzovaní, zlepšovaní a optimalizácii všetkých nasadených systémov tak, aby sa pre vašich obyvateľov stali neodmysliteľnou súčasťou života.

 

POVEDALI O NÁS

MVI je zaujímavý startup, ktorý mení Slovenské mestá, kraje a štát. Majú projekty svetovej úrovne s akými sa stretávame málokedy a sme radi, že im môžeme pomáhať.

Martin DolejšMastercard Europe

Spoločnosť MVI sa aktívne zapojila do realizácie inteligentných riešení v meste Poprad. Ich riešenia sú inovatívne a prístup veľmi proaktívny. S našou spoluprácou sme veľmi spokojní.

Mgr. Igor WzošViceprimátor mesta Poprad 2014 - 2018

So spoločnosťou MVI spolupracujeme na vytváraní projektu Smart City pre Banskú Bystricu, na Národnom turistickom systéme, a zároveň spoločne pripravujeme co-workingové centrum pre študentov našej univerzity. Oceňujeme spôsob a dynamiku našej spolupráce, rovnako ako aj víziu myšlienok, na ktorých spoločne pracujeme.

doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.Prodekanka pre rozvoj na Univerzite Mateja Bela

Naša platforma plná odborníkov aktívne spolupracuje so spoločnosťou MVI na niekoľkých projektoch inteligentných miest, krajov a na národných projektoch - medzi nimi aj Národný turistický systém pre niekoľko krajín. S kooperáciou a komunikáciou sme maximálne spokojní, tím MVI vytvára inovatívne projekty a pristupuje k nim zodpovedne. Táto spolupráca ma veľmi teší a som rád, že na Slovensku vznikajú naozaj dobré nápady svetovej úrovne.

Rado Mizerariaditeľ solved.fi

Aj Vás radi uvidíme v zozname našich klientov. Ak sa chcete dozvedieť viac o projekte, kedykoľvek nás môžete nezáväzne kontaktovať.

NAŠI SMART KLIENTI

Za 2,5 roka od začatia budovania smart systémov a projektov sme získali významých klientov, pre ktorých máme tú česť budovať inteligentný štátny turizmus, digitálne mestá a kraje.

Naše Smart riešenia využívajú samostatne aj zmáme komerčné firmy, prevádzky, turistické organizácie, platobné inštitúcie a školy.

Sme radi za každého z nich. Sú to úžasné spolupráce a cesta!

NAŠI PARTNERI

Učiť pracovať sa vždy budeme od najlepších a hrať od najmenších. Keďže sme sa rozhodli vytvoriť naozaj inovatínvy projekt, oslovili sme tých najlepších. Na projekte participujú významné svetové ale aj lokálne spoločnosti a významná slovenská univerzita, ktorá sa otázke Smart City intenzívne venuje. 

KTO SME

Náš tím pozostáva z ľudí, ktorí spolu pracujú niekoľko rokov. Vytvárame projekty na mieru pre klientov po celom svete, máme vlastné systémy aj vlastné projekty, založili sme a riadime niekoľko firiem v 3 krajinách Európy,  ktoré medzi sebou kooperujú a všetku našu prácu s portfóliom sme dali pod jednu značku MVI. Pôsobíme hlavne v zahraničí, ale posledné roky, sa snažíme vytvárať aj inovatívne startupy na Slovensku. U nás máte k dispozícii špecialistov na softvér, hardvér, firmvér, predaj, marketing a PR. Takmer každý deň nám prináša nové výzvy, nikdy sa nenudíme a aj preto nás to spolu stále baví. Nepoznáme kontrolu dochádzky do práce, ale máme svoje ciele, ktoré napĺňame. Spokojnosť zákazníka je v centre nášho záujmu, preto sa snažíme byť ľudský, férový a nápomocný ku každému.

NIEKOĽKO NAŠICH OCENENÍ

Aj Vás radi uvidíme v zozname našich klientov. Ak sa chcete dozvedieť viac o projekte, kedykoľvek nás môžete nezáväzne kontaktovať.