CITIO

VÁS SPOJÍ S OBČANMI, PODNIKATEĽMI, TURISTAMI A ŠTUDENTMI, KTORÍ ŽIJÚ VO VAŠOM MESTE

ÚVOD

O čom naozaj Smart City je? Pri našej analýze toho, čo mesto alebo kraj naozaj potrebuje, sme sa stretávali s viacerými odborníkmi na mestá, turizmus, platobné kartové systémy, zúčastnili sme sa niekoľkých konferencií, diskutovali s kolegami z iných veľkých IT firiem, so Slovenskou agentúrou cestovného ruchu, CzechTourism, ministerstvami, organizáciami pôsobiacimi v mestách, Univerzitou Mateja Bela, odborníkmi z finskej platformy Solved.fi a hlavne sme v meste Banská Bystrica strávili dva roky a interne navnímavali mestský úrad a mestské inštitúcie. Pýtali sme sa úradníkov, občanov a podnikateľov, čo im chýba a ako by si Smart City predstavovali.  Začali sme v roku 2017 a dnes máme kompletný funkčný systém CITIO, ktorého moduly používa už niekoľko miest aj krajov.

Občania majú pekne vymaľovaný byt, prerobené jadro, pokosenú záhradu, ale mimo svojho bytu alebo domu trávia polovicu času a už ich nezaujíma či svetlo svieti, nezapájajú sa do veci verejných a nebudujú svoje mesto. Mestský úrad berú ako úrad a nie ako mesto, a to je potrebné zmeniť! Systém CITIO je spojovateľom, ktorý spojí Váš úrad s obyvateľmi, podnikateľmi, turistami a študentmi. 

O PROJEKTE

Vytvorili sme systém, ktorý spojí občanov, zamestnancov úradu, podnikateľov, turistov, študentov a školy s mestom. Mesto získa ucelenú platformu, ktorá sa dá spustiť naraz, alebo je možné spúšťať ju postupne ako skladačku s maximálnym dôrazom na digitalizáciu procesov vo vnútri mesta, informovanosť a komunikáciu s ľuďmi, ktorí žijú v meste. Občania si nájdu všetky životné situácie, informácie o úrade, majú aktuálne informácie o tom, čo robiť vo voľnom čase, vidia všetky projekty, môžu zaplatiť poplatky a dane, komunikovať s mestom a vyjadrovať svoj názor cez ankety, participatívny rozpočet, ak majú trvalé bydlisko v meste a môžu nahlásiť podnet na zlepšenie mesta prostredníctvom internetového portálu a mobilnej aplikácie. O dôležitých témach ich informujú push notifikácie, newsletter a rýchle správy. Občan s trvalým pobytom v meste môže získať aj mestskú platobnú kartu, vďaka ktorej pri platbe u obchodníka získa množstvo výhod, zliav, vernostných bodov, e-vstupenku a podobne. Lístok na športovú udalosť, kultúrne predstavenie alebo akúkoľvek službu v meste si zakúpi cez web alebo mobilnú aplikáciu a uloží sa mu v systéme, takže si nebude musieť tlačiť žiadnu vstupenku, ale ako verifikácia mu postačí jeho karta, kde túto e-vstupenku bude mať nahratú. Systém je kompatibilný a prepojený tiež s dopravným autobusovým systémom mesta. Turisti majú k dispozícií kompletný turistický systém, ktorý ich bude sprevádzať krajom od A po Z a je prepojený na Národný turistický systém SR. Podnikatelia budú mať profil svojej prevádzky na subdoméne mestského portálu, získajú v rámci kartového systému svoj vernostný systém, rezervačný systém a ďalšie produkty na zlepšenie svojho podnikania. Študenti v školách získajú na kontrolu dochádzky a výberu stravovania študentské platobné karty. Študentská karta bude slúžiť aj na platenie v autobuse, v obchodoch, v bufete a slúži na verifikáciu pri výbere obeda. Rodič dochádzku, stravovanie aj transakcie zo študentskej karty okamžite uvidí v mobilnej aplikácií či na webe mesta v klientskej zóne, kde spravuje aj svoju mestskú kartu. Zamestnanec mestského úradu získa multifunkčnú zamestnaneckú kartu s klientskou zónou, v ktorej bude mať svoju dochádzku, gastro poukážky, rekreačné poukážky, benefity a ak je občanom mesta, tak zamestnaneckú kartu môže používať aj ako mestskú kartu.

 

CITIO je postavený na najnovších technológiach a skladá sa z niekoľkých modulových častí. Je možné ho nasadiť komplexne, postupne alebo niektoré časti napojiť na Vaše existujúce riešenia.

MODULY CITIO

INTERNETOVÝ PORTÁL

Zmeníme váš starý internetový portál na nový inteligentný portál, ktorý bude slúžiť ľuďom a bude tvoriť základnú informačnú kostru celého mesta. Na webovom portáli si nájde všetky informácie o samospráve, mestskom úrade, o tom ako vybaviť rôzne životné situácie, prehľadne popísaný život v meste, informácie pre podnikateľov, turistov a všetky kontakty. Cieľom nášho portálu je vždy dostať občana do Životnej situácie, ktorú potrebuje vyriešiť, kde nájde postupy, dokumenty a presné osoby, ktoré mu pomôžu s danou agendou aj s prepojením na UPVS/slovensko.sk. Občan si na portáli nájde cez unikátny vyhľadávač alebo v prehľadnej štruktúrovanej forme všetky informácie do troch klikov. Občan si nájde všetky hlásenia na jednom mieste o opravách, poruchách, odstávkach a podobne. Systém spája do jednej platformy nie len mestský úrad, ale aj inštitúcie v meste, ktoré pod neho patria, vykresľuje ich informácie a oznamy v jednotnej štruktúre a na jednom mieste spolu s dátami z úradnej tabule. Takto má občan na jednom mieste a v jednom grafickom rozhraní zobrazené informácie o oddeleniach, mestských firmách, školách, škôlkach a podobne. Administračná časť nie je tvorená zo stránok, kde len zahlbujete web textami, tabuľkami, obrázkami prílohami, ale je tvorená zo sekcií, kde sú definované konkrétne polia pre danú sekciu, ktoré je potrebné vyplniť, vyklikať alebo pridať prílohu či iný parameter a dané dáta sa vykreslia na webe. Tieto údaje sa ťahajú následne automaticky cez celý webový portál a netreba ich na ďalšie miesta nahadzovať znova, pretože systém si ich sám potiahne. Jednotlivé oddelenia, ktoré spravujú svoju časť webového portálu vidia len svoje časti a presne sa im nastavujú užívateľské práva. Dáta sú ťahané z administrácie webu alebo z informačných systémov mesta.

Súčasťou je aj webový turistický portál, na ktorom si turista nájde podujatia, atrakcie, trasy, gastronómiu a ubytovanie v meste a jeho okolí. Všetko si turista online zarezervuje, zaplatí, naplánuje a svoj plán si stiahne do mobilnej turistickej aplikácie. Portál sa dá rozšíriť aj o ďalšie turistické funkcie nášho turistického systému TRAVELIO, ktoré sú prepojené na systém CITIO.

KOMUNIKAČNÝ MODUL

Systém CITIO obsahuje dôležitú súčasť, ktorou je Komunikačný modul. Do systému sa vie registrovať len občan s trvalým bydliskom v meste, ktorého názor mesto zaujíma a chce, aby bol súčasťou vecí verejných. Po registrácií sa overí trvalý pobyt v databáze a prihlásiť sa občan môže na webovom portály, alebo v mobilnej aplikácií, kde sa mu otvoria nové funckie.

Občan môže hlasovať v anketách, vkladať projekty v rámci participatívného rozpočtu a hlasovať za projekty podľa kritérií,  komunikovať s mestom a môže nahlásiť podnet v meste. Mesto vie vyrobiť a poslať občanovi newsletter alebo správu s push notifikáciou do mobilnej aplikácie alebo ako sms správu, či ako audiosprávu. Všetko je možné presne cieliť na vyfiltrovanú skupinu občanov podľa ich preferencií, pohlavia, veku alebo adresy bydliska. 

 

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Smartfóny sú našu neoddeliteľnou súčasťou a denne ich využívame čoraz častejšie a je to budúcnosť komplexnej komunikácie aj s úradmi.

Mestská aplikácia pre občanov má v sebe funkcie, ktoré občan mesta využije v každodennom živote ako napríklad aktuality, podujatia, ktoré si môže vložiť do kalendára, nahlásenie podnetov pre zlepšenie svojho mesta, nájde si tam životné situácie, hlásenia, pohotovostné kontakty, online rezervácie, získava personalizované notifikácie o témach, ktoré ho zaujímajú a ak má občan trvalý pobyt, môže cez aplikáciu hlasovať a komunikovať s mestom pomocou Komunikačného modulu.

MESTSKÁ 
KARTA

Unikátny systém platobnej mestskej a žiackej karty, ktorý zvýhodní jej držiteľov a stane sa pre mesto dôležitým marketingovým nástrojom. Karta slúži na platenie cez POS terminály, zbieranie zliavvernostných bodov a ďalších benefitov v mestskej a komerčnej sfére, ktorú zabezpečíme (na Slovensku máme už teraz viac ako 8000 aktívnych prevádzok).

Karta môže byť vďaka svojej multifunkčnosti a technológii Token použitá aj ako elektronická vstupenka (e-pass) na akcie alebo ako vocher na služby, ktoré si občan už dopredu rezervoval cez Rezervačný systém. Karta je multifunkčná a môže ňou platiť v autobusovej doprave, za parkovné, používať na evidenciu dochádzky a podobne.

Občan, ktorý má mestskú kartu, môže vstúpiť do klientskej zóny a v nej si môže spravovať svoju mestskú kartu, dobíjať financie, sledovať transakcie a zablokovať kartu. Ak jeho dieťa má žiacku kartu, tak si ju vie pridať do svojej zóny a z jedného miesta spravovať, dobíjať, sledovať transakcie, dochádzku svojho dieťaťa a zablokovať svojmu dieťaťu kartu v prípade potreby. Žiak má vlastnú klientsku zónu, kde si sleduje svoje transakcie a učí sa tak pomocou karty a vlastnej klientskej zóny finančnej gramotnosti a zodpovednosti.

Každý obchodník, ktorý sa zapojí zadarmo do siete mestskej karty, získa vernostný systém, cashback systém a môže používať aj rezervačný systém.

 

REZERVAČNÝ SYSTÉM

Kompletný rezervačný systém obsahuje možnosť rezervácie bez platby alebo pomocou platby cez VISA, Mastercard či Mestskú kartu, kde sa cez token zapíše rezervácia priamo na kartu občana, s ktorou sa cez POS terminál preukáže. Systém je určený pre občanov na rýchlu online rezerváciu cez web poskytovateľa služby, alebo cez špeciálny web na subdoméne mesta a v mobilnej aplikácie mesta. Občan si tak vie rezervovať návštevu na mestskom úrade, mestské zariadenia, telocvičňu, akékoľvek športovisko, prenájom, služby, vstupy, vstupenky, kurzy a exkurzie niekoľkými klikmi.

 

SYSTÉM PRE ŠKOLY

Systém na sledovanie dochádzky zamestnancov školy a žiakov prostredníctvom mestskej a žiackej karty. Žiak si identifikuje príchod do školy, objedná si stravu, zaplatí v bufete, identifikuje si odchod, zaplatí za cestu v autobuse a môže platiť na POS termináli s výhodami v celom meste. Rodič bude mať pod dohľadom online dochádzku a financie svojho dieťaťa v jednom rozhraní so svojou mestskou kartou.

Je možné prepojiť žiacku kartu aj k existujúcim systémom školy a nie je potrebné nahrádzať ho našim systémom v prípade potreby.

 

SYSTÉM PRE ZAMESTNANCOV MESTSKÉHO ÚRADU

Zamestnanec mestského úradu dostane kartu od zamestnávateľa. Karta mu bude slúžiť na identifikáciu pri dochádzkovom termináli a na otváranie dverí. Na karte bude mať aj gastro poukazy a rekreačné poukazy, ktoré bude môcť využívať vo viac ako 11500 prevádzkach na Slovensku. Ak je zamestnanec aj občan s trvalým bydliskom v meste, tak sa mu na zamestnaneckú kartu aktivuje aj funkcionalita mestskej karty.

Používať môžete svoj dochádzkový a prístupový systém alebo môžete využívať profesionálny dochádzkový a prístupový systém od nás.

 

TURISTICKÝ SYSTÉM

Kompletný turistický systém TRAVELIO pre Vaše mesto, alebo OOCR ktorého ste členom. Systém sa skladá z webového portálu, plánovača, mobilnej aplikácie, turistickej karty, QR kód systému, systému dotykového panelu, online rezervačného systému, pre ubytovanie, služby, podujatia, požičovne a gastro prevádzky. Turistický systém je plne prepojený a kompatibilný so systémom CITIO a Národným turistickým systémom SR.

 

ŽIADNA LOCHNESKÁ PRÍŠERA, ALE PLNE SMART 

Všetky moduly a systémy v projekte sú otestované v praxy, sú medzi sebou prepojené tak, aby bolo všetko maximálne SMART a sú otvorené aj na prepojenie s inými informačnými systémami. 

O MESTO SA PLNE POSTARÁME

Vytvorili sme, implementovali a prevádzkujeme turistické, rezervačné a platobné systémy, ktoré používajú desatisíce ľudí každý deň. Našim klientom poskytujeme kompletnú starostlivosť vrátane konzultácií, implementácieprevádzkovania riešenia, rovnako ako aj vhodnú podporu. Naši odborníci vám pomôžu pri analyzovaní, zlepšovaní a optimalizácii všetkých nasadených systémov tak, aby sa pre vašich obyvateľov stali neodmysliteľnou súčasťou života.

 

REFERENCIE

Pozrite sa čo o nás povedalil a čo sme za 4 roky stihli vytvoriť s našim tímom. Sú to úžasné skúsenosti a sme radi, že sú naši klienti s nami plne spokojní a dôverujú nám aj pri rozvoji svojho digitálneho mesta. ĎAKUJEME!

 

MVI je zaujímavý startup, ktorý mení Slovenské mestá, kraje a štát. Majú projekty svetovej úrovne s akými sa stretávame málokedy a sme radi, že im môžeme pomáhať.
Martin DolejšMastercard Europe
Spoločnosť MVI sa aktívne zapojila do realizácie inteligentných riešení v meste Poprad. Ich riešenia sú inovatívne a prístup veľmi proaktívny. S našou spoluprácou sme veľmi spokojní.
Mgr. Igor WzošViceprimátor mesta Poprad 2014 - 2018, predseda predstavenstva Smart city cluster
So spoločnosťou MVI spolupracujeme na vytváraní projektu Smart City pre Banskú Bystricu, na Národnom turistickom systéme, a zároveň spoločne pripravujeme co-workingové centrum pre študentov našej univerzity. Oceňujeme spôsob a dynamiku našej spolupráce, rovnako ako aj víziu myšlienok, na ktorých spoločne pracujeme.
doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.Prodekanka pre rozvoj na Univerzite Mateja Bela
Naša platforma plná odborníkov aktívne spolupracuje so spoločnosťou MVI na niekoľkých projektoch inteligentných miest, krajov a na národných projektoch - medzi nimi aj Národný turistický systém pre niekoľko krajín. S kooperáciou a komunikáciou sme maximálne spokojní, tím MVI vytvára inovatívne projekty a pristupuje k nim zodpovedne. Táto spolupráca ma veľmi teší a som rád, že na Slovensku vznikajú naozaj dobré nápady svetovej úrovne.
Rado Mizerariaditeľ solved.fi

BANSKÁ BYSTRICA

Moduly:

 • webový portál
 • mobilná aplikácia pre občana
 • turistický visit web

Stav: odovzdané, nasadené a plne funkčné

ŽILINA

Moduly:

 • webový portál
 • mobilná aplikácia pre občana
 • komunikačný modul
 • prepojenie na informačné systémy mesta

Stav: odovzdané, nasadené a plne funkčné

KEŽMAROK

Moduly:

 • webový portál
 • turistický webový portál
 • mestská karta
 • školský systém

Stav: odovzdané, nasadené a plne funkčné

LEVOČA

Moduly:

 • webový portál

Stav: odovzdané, nasadené a plne funkčné

POPRAD

Moduly:

 • turistický webový portál
 • plánovač výletu
 • mobilná aplikácia
 • rezervačný systém

Stav: odovzdané, nasadené a plne funkčné

NAŠI PARTNERI

Učiť sa pracovať budeme vždy od najlepších a hrať od najmenších. Keďže sme sa rozhodli vytvoriť naozaj inovatínvy projekt, oslovili sme tých najlepších. Na projekte participujú významné svetové a významná slovenská univerzita, ktorá sa otázke Smart City intenzívne venuje. 

Zároveň je pre nás dôležité sa spájať a preto spolupracujeme so všetkými významnými dodávateľmi informačných systémov na Slovneksom trhu.

KTO SME

Tím MVI pozostáva z ľudí, ktorí spolu pracujú niekoľko rokov. Sme Slovenská mladá firma, ktorá vytvárame projekty na mieru pre klientov po celom svete, máme vlastné systémy aj vlastné projekty, založili sme a riadime niekoľko firiem v 3 krajinách Európy,  ktoré medzi sebou kooperujú a všetku našu prácu s portfóliom sme dali pod jednu značku MVI. Pôsobíme hlavne v zahraničí, ale posledné roky, sa snažíme vytvárať aj inovatívne riešenia na Slovensku čoho výsledkom je smart systém pre turizmus a samosprávy. 

Sme členovia zoskupenia Chcem Smart Mesto, zakladajúci členovia startupového coworkingového centra (f)ITcubator v Poprade a organizujeme Tatrahack. 

NAŠE OCENENIA

Aj Vás radi uvidíme v zozname našich klientov. Ak sa chcete dozvedieť viac o projekte, kedykoľvek nás môžete nezáväzne kontaktovať.